Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepuWłaścicielem Sklepu internetowego Firma Best Wear Guzik Dorota Partner Handlowy Firmy Kegel-Błażusiak. Zamówienia za pośrednictwem internetu realizujemy na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

&1. Dane Firmy:

Best Wear Guzik Dorota
ul. Pogranicza 6.
34-480 Jabłonka
NIP: 735-105-55-85

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki 
Regon: 120153140

Kontak:
tel.+48 18 2640541
tel.kom +48 609662141
e-mail bestwear@bestwear.pl


&2. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

2. Ceny podane w sklepie internetowym to ceny detaliczne brutto (zawierające podatek VAT w wysokości 23%) wyrażone w złotych polskich. 

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

5. Towary w dziale "Promocje" są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie towary odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

6. Warunkiem realizacji zakupu jest akceptacja regulaminu, rejestracja w systemie oraz prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, który jest zamieszczony na stronach sklepu internetowego. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

-dane kontaktowe i adresowe  zamawiającego, odbiorcy i płatnika

-co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną

-sposób płatności

-koszty transportu

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane lub będą weryfikowane jeżeli będzie taka możliwość. 

8. Kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail lub numeru Fax pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 

9. Kupujący poda numer telefonu pod który będzie możliwy kontakt w celu dostarczenia przesyłki.

10. Dostawca potwierdzi przyjęcie zamówienia i poda jego termin realizacji.

11. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia. 

12. Zakupiony przez Klienta towar zostanie wysłany zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu. 

13. Towar będzie dostarczany w zależności od opcji, która zostanie wybrana przez Klienta.

 

14. Terminy realizacji zamówień:

 Ø      Produkt dostępny = 24 godziny (maksymalny czas przygotowania przesyłki) + 24 godziny (czas doręczenia) 

Ø       14 dni roboczych dla towarów dostępnych na magazynie Sprzedającego na których wykonywane będą  dodatkowe usługi wg specyfikacji Kupującego

Ø       21 dni roboczych dla towarów dostępnych na magazynie Producenta na których wykonywane będą dodatkowe usługi wg specyfikacji Kupującego

Ø       30 dni roboczych dla towarów niedostępnych na magazynie Sprzedającego i Producenta


14. Do każdego zamówienia wystawiana bedzie faktura VAT lub paragon.

15. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT lub paragonu. Dokonanie zmian jest możliwe jedynie poprzez: kontakt telefoniczny: (+48)609-662-141 lub (+48) 18 26-405-41 wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@bestwear.pl i wymaga potwierdzenia ze strony sprzedającego. 

16. W przypadku złożenia zamówienia niekompletnego ( brak wymaganych danych jak: rozmiar, kolor, dane adresowe itp.)  zamówienie podlega weryfikacji. Weryfikacja nastąpi w terminie  48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

17. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem Best Wear leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje jego anulowaniem .

18. Klienci, którzy podadzą adres e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną, a każde poprawnie złożone zamówienie jest potwierdzane automatycznie wysyłanym listem poczty elektronicznej e-mail na adres zamawiającego.


&3. PŁATNOŚC


Obowiązują cztery formy płatności: 

-gotówka (odbiór osobisty)

-przelewem bankowym-przedpłata (przelew przed wysłaniem zamówienia)

-szybki elektroniczny przelew za pośrednictwem serisu przelewy24 (ralizacja w 24 godziny).Regulamin szybkich płatności dostępny na stronie http://przelewy24.pl/

-płatność kartą za  pośrednictwem serisu przelewy24 (ralizacja w 24 godziny).Regulamin szybkich płatności dostępny na stronie http://przelewy24.pl/

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

-za popraniem (płatność przy odbiorze zamówienia) 

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.


&4. ZWROTY I WYMIANA TOWARU

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Best Wear Guzik Dorota, Pogranicza 6, 34480 Jablonka, bestwear@bestwear.pl, Telefon: 18-26-405-40, Faks: 18-26-405-41) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Formularz zwrotu towaru 

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system
rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

Wymiany

Kupujący można dokonać wymiany towaru jeżeli doty czy ona rozmiaru. Koszty przesyłki związane z wymianą ponosi kupujący

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


&5. GWARANCJA I REKLAMACJE

Gwarancja jest udzielana na każdy towar zakupiony w naszym sklepie. Każdy produkt posiadama przy swoim opisie iinformację na temat gwaranacji. 

Firma Best Wear zastrzega, że ze względów technologicznych kolorystyka i wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach w sklepie internetowym mogą różnić się od rzeczywistych. 

Powiadomienie o reklamacji na towary zakupione w sklepie internetowym bestwear.pl należy przesyłać na adres e-mailowym: sklep@bestwear.pl .

Po przesłanym powiadomieniu prosimy o przesłanie reklamowanego produktu na adres sklepu, który znajduję się w &1 w/w regulaminu.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Best Wear Guzik Dorota, Pogranicza 6, 34480 Jablonka , bestwear@bestwear.pl , Telefon: 18-26-405-40 , Faks: 18-26-405-41

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.